CRESTEC Thailand One-Stop Service

การพัฒนาคู่มือตามมาตรฐานสากล การออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมการขายให้เหมาะสมกับแบบจำลองทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นแบบ B to B หรือ B to C รวมถึงการวางแผน และผลิตสื่อการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผล เช่น e-Learning ซึ่งเป็นเพียงบางส่วนของสิ่งที่ท่านจะได้รับจากเรา นักเขียนเฉพาะทางที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ของเรา สามารถจัดเตรียมเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการของท่านได้


Planningวางแผน ร่างแผน ปรับปรุง

 • คู่มือประเภทต่างๆ
 • เครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมการขาย, สื่อการฝึกอบรม
 • โบรชัวร์บริษัท โรงงาน หรือกิจการ
 • การออกแบบบรรจุภัณฑ์และวัสดุกันกระแทก
 • บริการให้คำปรึกษาตามมาตรฐานสากล
Technical Writingการเขียนเฉพาะทางเทคนิค

 • เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน, กล้องดิจิตอล เป็นต้น
 • อุปกรณ์สำนักงาน, เกจวัด และเครื่องมือวิเคราะห์
 • เครื่องจักรพลังขับเคลื่อนต่างๆ เช่น รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
 • การปฏิบัติงานต่างๆ, ซอฟต์แวร์ เป็นต้น
Packing Designการออกแบบบรรจุภัณฑ์

 • การออกแบบในประเทศญี่ปุ่นและการผลิตภายนอกประเทศ
 • ผลิตตัวอย่างด้วยวัตถุดิบของประเทศผู้ผลิต
 • การร่างแผนงานและการออกแบบสำหรับการผลิตในปริมาณมาก โดยคำนึงถึงคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ