ประเทศไทยคือศูนย์กลางแห่งประชาคมธุรกิจอาเซียน

บริษัท เครสเทค (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายสากลของเครสเทค
ให้บริการแก่บริษัทและองค์กรต่างๆ ที่ดำเนินการธุรกิจทั้งในเอเชีย สหรัฐอเมริกา และยุโรป
โดยใช้เทคโนโลยีอันก้าวหน้าจากประเทศญี่ปุ่น

บริษัท เครสเทค (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538
เทคโนโลยีระดับสูงจากประเทศญี่ปุ่น ผนวกกับเครือข่ายที่เข้มแข็งในอาเซียน
คือกำลังสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเรา