What's New


เครสเทค ไทยแลนด์ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อความก้าวหน้าและความมั่นคงที่ยั่งยืน

บริษัท เครสเทค ประเทศไทย จำกัด จะครบรอบฉลอง 20 ปี ในวันที่ 24 พฤษจิกายน พ.ศ. 2558 เพื่อความสามัคคีและทำความรู้จักกันมาขึ้นของพนักงานทั้งสามสาขา คือ สาขาเอกมัย ศรีราชา และรังสิต เราจึงได้จัดทริปท่องเที่ยวในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม ขึ้น

กิจกรรม CSR เพื่อพนักงานบริษัทได้ทำกิจกรรมดีดีเพื่อสังคม ซึ่งเราได้ไปจังหวัดปราณบุรี เพื่อปล่อยปลากะพงกลับสู่ท้องทะเลเป็นจำนวน 999 ตัว

พวกเราได้ร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีความหมายว่า เราจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและจะเติบโตไปด้วยกัน