CRESTEC Thailand One-Stop Service

เครสเทคจัดสร้างทั้งโรงงานซึ่งเป็นของตนเอง และโรงงานร่วมทุน ณ ประเทศอินโดนีเซีย (จาร์กาต้าและสุราบายา), ประเทศจีน (ซูโจวและตงกวน), ประเทศเวียดนาม (โฮจิมินท์), ประเทศฟิลิปปินส์ (มะนิลา) ส่วนใน ประเทศอื่นๆ เราให้บริการงานพิมพ์ตามมาตรฐานญี่ปุ่นด้วยระบบการจัดการคุณภาพระดับสูง เครือข่ายเครสเทคที่กำลังขยายไปทั่วโลกได้รองรับขั้นตอนการจัดซื้อจัดหาอย่างดีที่สุดโดยสอดคล้องกับจุดหมายปลายทาง


Printingการพิมพ์

  • การพิมพ์ผ่านทางเครือข่ายทั่วโลก
  • การพิมพ์ตามความต้องการ
  • การพิมพ์กราเวียร์ การพิมพ์ชนิดพิเศษ
  • การพิมพ์บนแผ่น CD และการพิมพ์ฉลาก
Delivery Managementการจัดการการส่งมอบ

  • การจัดชุดสินค้า (การจัดการ BOM)
  • การจัดซื้อจัดหาทั่วโลก