CRESTEC Thailand ONE-STOP SERVICE

System

ระบบที่สนับสนุนการผลิตเนื้อหาเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการพัฒนาคู่มือต่างๆ ในหลายภาษา ซึ่งสามารถผลิตงานพิมพ์ออกมาในรูปแบบของกระดาษข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทั้งสองประเภทได้ นักเขียนเฉพาะทางและนักแปลจากทั่วทุกมุมโลกพร้อมทำงานให้กับท่านอย่างเต็มที่ผ่านโปรแกรมการเขียนและการแปลด้วยระบบปฏิบัติการแบบคลาวด์ ทางเราส่งมอบหมายงานให้กับผู้ที่เหมาะสมที่สุดโดยพิจารณาจากความสามารถ และการทำงานที่รวดเร็ว


System Developmentการพัฒนาระบบ

  • ระบบสนับสนุนการจัดทำเอกสารและระบบการจัดการ แบบบูรณาการ (แบบคลาวด์)
  • ระบบสนับสนุนการเขียนและการแปล (XML、DITA)